Kancelaria biegłego rewidenta

Kancelaria zatrudnia biegłych sądowych z zakresu: badania planów przekształcenia, łączenia i podziału jednostek gospodarczych, wyceny przedsiębiorstw, badania zachowania terminu złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika.

Kancelaria Biegłego Rewidenta Aleksandra Kukla Biuro Rachunkowe „Radek” na podstawie Uchwały 1629/25a/2013 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11.03.2013r. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3841.

Kancelaria zatrudnia biegłych sądowych z zakresu: badania planów przekształcenia, łączenia i podziału jednostek gospodarczych, wyceny przedsiębiorstw, badania zachowania terminu złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika.

Kancelaria ubezpieczona jest przez TuiR Warta S.A. Naszym celem jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie oraz najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości. Oferując naszą wiedzę oraz doświadczenie jesteśmy w stanie wypracować zindywidualizowane rozwiązania spełniające Państwa oczekiwania. Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność, nowoczesność, skuteczność, bezpieczeństwo oraz nastawienie na potrzeby Klienta. Nieustannie rozwijamy i doskonalimy naszą wiedzę tak, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie zgodnie z najnowszymi standardami i trendami.

Oferujemy usługi:
• Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych – badanie bilansu
• Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych – badanie bilansu
• Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
• Przeglądy ksiąg rachunkowych
• Wyceny przedsiębiorstw
• Dokumentacja cen transferowych – dokumentacja podmiotów powiązanych
• Pełna obsługa księgowa dla każdego typu podmiotu gospodarczego – prowadzenie ksiąg rachunkowych
• Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa – kadry i płace
• Doradztwo w procesach połączenia, przekształcenia i podziału spółek
• Szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków
• Doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków
• Inne usługi biegłego rewidenta dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów

Kancelaria Biegłego Rewidenta:
Plus: +48 605 308 333
E-mail: kancelaria@brr.pl

  • Udostępnij!