Raport KOBiZE

Raport KOBiZE Raport KOBiZE to zbiór informacji służących do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza. Złożenie raportu odbywa się elektronicznie poprzez konto w Krajowej […]

Raport KOBiZE

Raport KOBiZE to zbiór informacji służących do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza. Złożenie raportu odbywa się elektronicznie poprzez konto w Krajowej bazie tzw. KOBiZE.
Raport KOBiZE za poprzedni rok należy złożyć do końca lutego kolejnego roku.

Rejestracja KOBiZE

Rejestracji konta należy dokonać na stronie krajowej bazy i postępować zgodnie z instrukcją wypełniania formularza rejestracyjnego.
Złożenie formularza możliwe jest po potwierdzeniu tożsamości przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Można tego dokonać przy użyciu bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-Dowodu lub USE eID.
Cały proces zakładania konta i rejestracji jest bardzo intuicyjny. W razie problemów można skorzystać z dokumentów instruktażowych umieszczonych w na stronach portalu.
Cały proces rejestracji może zając do 21 dni.
Jednym z dokumentów które należy dostarczyć do formularza rejestracyjnego jest pełnomocnictwo. Wzór pełnomicnictwa można pobrać z naszej strony internetowej. Powinno być one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto podlega pod obowiązek złożenia raportu?

Pod obowiązek złożenia raportu KOBiZE podlega każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje. Jeżeli jako podmiot korzystający ze środowiska (np. przedsiębiorca) posiadasz samochody służbowe z których korzystasz, powodujesz emisję do powietrza – więc powinieneś taki raport przygotować i złożyć.
Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została zawarta w art. 3 pkt. 20 Ustawy prawo ochrony środowiska. W skrócie można napisać, że jest to przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Podmiotem korzystającym ze środowiska są także jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. szkoła, szpital) oraz osoby fizyczne niebędące podmiotem a korzystają ze środowiska w zakresie w jakim korzystanie wymaga pozwolenia.

 

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie