Zapłata na rachunek spoza białej listy

Podmioty gospodarcze, które zawierają transakcje o wartości przekraczającej lub równowartości 15.000 zł, są zobowiązane do dokonywania płatności z uwzględnieniem określonych reguł. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, […]

Podmioty gospodarcze, które zawierają transakcje o wartości przekraczającej lub równowartości 15.000 zł, są zobowiązane do dokonywania płatności z uwzględnieniem określonych reguł.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

UWAGA! Od 1 stycznia 2023 r. limit transakcji, którego przekroczenie powoduje obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, zostanie obniżony i wyniesie 8.000 zł.

Zapłata na rachunek spoza białej listy – konsekwencje w CIT/PIT

W przypadku transakcji o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 zł zawartej pomiędzy przedsiębiorcami podatnik jest zobowiązany – jak już wskazano – dokonać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Jeśli tego nie zrobi, to nie ma prawa zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność (dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, zawartej pomiędzy przedsiębiorcami) została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT – na białej liście —> https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie