Składka zdrowotna 2022 ryczałt

Witam Proszę o odpowiedź zwrotną w poniższej kwestii. Proszę o wskazanie, którą metodą (który wybór) przeliczać Państwu podstawę do składki zdrowotnej w roku 2022. Informacja jest niezbędna celem wyliczenia składki ZUS za […]

Witam

Proszę o odpowiedź zwrotną w poniższej kwestii. Proszę o wskazanie, którą metodą (który wybór) przeliczać Państwu podstawę do składki zdrowotnej w roku 2022. Informacja jest niezbędna celem wyliczenia składki ZUS za 012022 z terminem płatności do 21.02.2022r.

Przypominamy iż roku 2022 zmieniają się zasady opłacania składki zdrowotnej. Informacja dotyczy tylko i wyłącznie składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna będzie uzależniona od kwoty przychodów osiągniętych w danym roku. Ustawodawca przewidział trzy progi przychodów i uzależnienie od nich kwoty składki zdrowotnej tj.:

  • I próg: dla przychodów rocznie do 60.000,00 zł: 335,94 zł/miesiąc
  • II próg: dla przychodów rocznie od 60.000,00 zł do 300.000,00 zł: 559,89 zł/miesiąc
  • III próg: dla przychodów rocznie pow. 300.000,00 zł: 1.007,81 z/miesiąc

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem dochodowym ryczałt i prowadzący w ubiegłym roku cały rok działalność mają możliwość wyboru kalkulacji składki zdrowotnej od podstawy przychodów:

wybór 1. na podstawie przychodów narastająco osiąganych w roku 2022. Przy tym wyborze składka będzie zmienna w zależności od wysokości przychodów za wszystkie dotychczasowe miesiące roku 2022 narastająco. Należy pamiętać, że mogą pojawić się niedopłaty w składce zdrowotnej konieczne do dopłaty do dnia 31.03.2022 (przy tzw rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej).

W związku z tym, że przy tym wyborze konieczne są do wyliczenia ZUS dane za miesiące bieżące tj. ZUS za styczeń 2022 przychód za styczeń 2022 proszę o przekazywanie do Biura dokumentów zgodnie z umową tj maksymalnie do 5tego dnia miesiąca. W przeciwnym wypadku nie otrzymają Państwo na czas wyliczenia składki ZUS a do ZUS nie zostanie przekazana w terminie deklaracja bądź zostanie przekazana błędna, co będzie powodować konieczność jej skorygowania (przypominam, iż usługa wykonania korekt jest dodatkowo płatna 61,50 zł netto/deklarację).

Przykład:

Przedsiębiorca w styczniu osiągnął przychód 20.000,00 zł – składka zdrowotna za styczeń do zapłaty 335,94 zł; w lutym osiągnął 50.000,00 zł – składka zdrowotna za luty do zapłaty 559,89 zł (przychody narastająco 20.000+50.000=70.000 tj II próg składki); w marcu osiągnął 250.000,00 zł – składka zdrowotna za marzec do zapłaty 1.007,81 zł (przychody narastająco 20.000+50.000+250.000=320.000 tj III próg składki) i do dopłaty przy rozliczeniu rocznym składka za styczeń (1.007,81-335,94= 671,87 zł) i luty (1.007,81-559,89= 447,92 zł) = 1.119,79 zł;

lub

wybór 2. na podstawie przychodów osiągniętych w roku 2021. Tu składka będzie stała, gdyż znamy przychody z roku 2021. Należy pamiętać, że mogą pojawić się niedopłaty w składce zdrowotnej konieczne do dopłaty do dnia 31.03.2022 bądź nadpłata do zwrotu (przy tzw rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej). Wybór ten będzie odpowiedni dla przedsiębiorców, u których przychody za rok 2021 będą podobne do planowych przychodów roku 2022 (tj. mieszczących się w tych samych progach opisanych powyżej).

Przykład I:

Przedsiębiorca w roku 2021 osiągnął 450.000,00 zł przychodów- składka zdrowotna do zapłaty co miesiąc 1.007,81 zł. W roku 2022 osiągnął 550.000,00 zł – przy rozliczeniu rocznym nie wychodzi dopłata ani nadpłata.

Przykład II:

Przedsiębiorca w roku 2021 osiągnął 450.000,00 zł przychodów- składka zdrowotna do zapłaty co miesiąc 1.007,81 zł. W roku 2022 osiągnął 250.000,00 zł – przy rozliczeniu rocznym wychodzi nadpłata w kwocie 12*(1007,81 zł-559,89zł)=6565,32 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie