Zmiany podatkowe PIT 2019/2020

Kluczowe zmiany w roku w 2019/2020…

Kluczowe zmiany w roku w 2019/2020

 • Skala podatkowa 2019 dla rozliczeń PIT w roku 2020 będzie wynosić
  zgodnie z art. 27 ustawy o PIT
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85.528
18%
minus kwota zmniejszająca podatek
85.528
15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
 • Kwota wolna PIT za rok 2019
 • W związku z październikowymi zmianami skali podatkowe w roku 2019 niższy podatek obejmuje również wynagrodzenia otrzymane przed 1 października 2019 r.
  • Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu o którym mowa w art. 45 ust. 1 wynosi:
   • 1. 1.440 zł –dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł,
   • 2. 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku –8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
   • 3. 556 zł 02 gr –dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
   • 4. 556zł 02gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556zł 02gr × (podstawa obliczenia podatku –85.528zł) ÷ 41.472zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000zł.

Uwaga! Podatek PIT w roku 2019 nie wynosi 17%

 • Zaliczki opłacane do września 2019 roku będą wyliczane 18% podatkiem
 • Zaliczki od października 2019 roku dzielimy na 17% i 17,75%
  • Jeśli zostało złożone oświadczenie dla płatnika to będzie to stawka 17,75%
  • Jeśli nie zostało złożone oświadczenie dla płatnika to będzie to stawka 17%
 • Podatnicy opłacający zaliczki samodzielnie powinni stosować stawkę 17,75%
 • Płatnik musi stosować od 1 października 2019 stawkę 17% lub 17,75% dotyczącą dochodów uzyskanych przez podatnika .

Zmiany od 01.01.2020 zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz.1835

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85.528
17%
minus kwota zmniejszająca podatek
85.528
14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 • Kwota wolna PIT za rok 2020
 • Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art.34ust.7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art.45ust.1, wynosi:
  • 1. 1.360zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000zł;
  • 2. 1.360zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834zł 88gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000zł) ÷ 5.000zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000zł;
  • 3. 525zł 12gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528zł;
  • 4. 525zł 12gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525zł 12gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528zł) ÷ 41.472zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000zł.

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT od 1 października 2019
Koszty uzyskania przychodu w PIT od 1 października 2019
Miesiąc
Pracownik wykonujący pracę miejscową
Pracownik dojeżdżający
250,00 PLN
300,00 PLN
Rok
3.000 PLN z jednej umowy, 4.500 PLN z wielu umów
3.600 PLN z jednej umowy, 5.400 PLN z wielu umów
 • Ulga bez PIT dla młodocianych do 26 roku życia
 • Zmiany w rozliczaniu straty za 2019 w roku 2020
 • PIT a biała lista podatników VAT
 • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie